• Logopedie voor volwassenen
    Logopedie voor volwassenen

    Leer beter spreken op oudere leerftijd

  • Logopedie voor kinderen
    Logopedie voor kinderen

    Hulp bij stotteren kinderen

Logopedie voor Baby's

Lees meer

Logopedie voor kinderen

Lees meer

Logopedie voor volwassenen

Lees meer

Informatie

Praktijk voor logopedie
M.J.H. Naber-Melker

Postadres:

Daalhuizerweg 3
6881 NW Velp Gld

tel: 026 - 364 8843
fax: 084 - 8342252

Voor overige contactinformatie kijk bij onze locaties

Logopedie Arnhem behaalt Kwaliteitstoets Logopedie

Logopedie Arnhem/Velp/Rheden geslaagd voor DE kwaliteitstoets

Dinsdag 10 februari 2015 heeft KIWA bij onze praktijken de Kwaliteitstoets Logopedie afgenomen. Wij hebben deze toetsing glansrijk doorstaan en met een 100% score deze belangrijke toets behaald.

Hierdoor is onze praktijk de eerste logopediepraktijk in Arnhem,  Velp, Rheden en Giesbeek die de Kwaliteitstoets Logopedie heeft behaald.

De Kwaliteitstoets Logopedie is in 2014 gestart met het vastleggen van de criteria. Deze bestaan uit een drietal terreinen:
• de dossiervoering en het correct logopedisch handelen
• eisen ten aanzien van de wachtruimte, behandelruimte, de inrichting ervan, de aanwezigheid van actuele behandelmaterialen en voldoende testmaterialen
• organisatie van de praktijk (privacy en veiligheid gewaarborgd, klachtenregeling, personeelsbeleid, waarneming, enz.)

Wij hebben ervoor gekozen om de Toets te laten gelden voor alle zorgverzekeraars in Nederland. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze praktijken dus ook door alle zorgverzekeraars erkend.

In onze praktijken helpen we mensen wanneer ze problemen ondervinden met de spraak, de taal, hun stem, de mondmotoriek, de ademing en het slikken.
Onze enthousiaste logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister. We zijn ook allemaal in het register DTL opgenomen. Dat betekent dat mensen direct ons kunnen benaderen zonder eerst naar een huisarts te moeten. Daarnaast hebben we ook een geregistreerde prelogopedist in ons team, OMFT-gespecialiseerde therapeuten, manueel-facilitair-therapeut en een landelijk erkende Parkinson-therapeut. Met ons team zijn we zo in staat om logopedische zorg te bieden van baby tot en met senioren. Op verwijzing van een arts komen we ook aan huis indien de praktijk niet bezocht kan worden vanwege lichamelijke omstandigheden.

Team Logopedie Arnhem met KIWA certificaat

Ons enthousiaste team houdt het KIWA certificaat omhoog!

Om kwaliteit te blijven bieden volgen alle logopedisten jaarlijks diverse cursussen. U kunt bij ons terecht voor professionele begeleiding als u of uw kind problemen heeft op het gebied van stemproblemen, taal, lezen, praten, mond- en kaakproblemen of slikken

 Logopedie Arnhem is de gehele week geopend op diverse plekken in Arnhem en hanteert geen wachtlijst.
 Op onze locatie Lorentz kunt u nu ook zaterdags terecht voor logopedie
 Heeft u logopedie nodig? Logopedische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
 Meer informatie? Kijk op www.logopediearnhem.nl.

praten.jpg