Logopedie voor Baby's

Lees meer

Logopedie voor kinderen

Lees meer

Logopedie voor volwassenen

Lees meer

Informatie

Praktijk voor logopedie
M.J.H. Naber-Melker

Postadres:

Daalhuizerweg 3
6881 NW Velp Gld

tel: 026 - 364 8843
fax: 084 - 8342252

Voor overige contactinformatie kijk bij onze locaties

Onze werkwijze

Aanmelding

Indien u denkt logopedie nodig te hebben kunt u contact met ons opnemen. In dit gesprek kunt u advies vragen of vindt een telefonische intake plaats. Op deze manier kan de logopedische therapie sneller gestart worden. Vaak proberen we vooraf al de afsprakenkaart op te sturen.

Bij de eerste afspraak brengt u de verwijskaart en uw verzekeringspasje mee.

Vanaf heden moet iedere zorgverlener de identiteit controleren en het BurgerServiceNummer (BSN). Neemt u daarom ook een identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Directe Toegang tot Logopedie

U kunt bij ons terecht voor DTL, Directe Toegang Logopedie. We hebben de scholingen gevolgd en zijn bevoegd om dit in onze praktijk toe te passen. In de praktijk betekent dit dat u geen verwijzing meer nodig heeft voor veel voorkomende logopedische problemen. Het is aan de logopedist ter beoordeling of er mogelijk risico's zijn die aan de arts voorgelegd moeten worden. DTL proof

Onderzoek

Bij uw eerste afspraak wordt de telefonische intake zonodig aangevuld. Wanneer nader logopedisch onderzoek nodig is wordt hiermee gestart. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. Na het onderzoek worden de gegevens door minimaal 2 logopedisten bekeken en kan de logopedist een advies geven of een behandelplan opstellen.

Behandeling

Is nader onderzoek niet nodig dan wordt de behandeling direct opgestart en worden de eerste oefeningen direct doorgenomen. Het liefst al bij de eerste behandeling. Het is de bedoeling dat deze oefeningen ook thuis elke dag geoefend worden. Er wordt uitgelegd hoe u dit het beste kunt doen. U zult begrijpen dat wanneer er thuis niet (genoeg) geoefend wordt de vorderingen langer op zich laten wachten.

Logopedische behandeling wordt in principe in sessies van 30 minuten gegeven. De duur van de gehele therapie kan sterk variëren en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem.

Wanneer de huisarts of specialist het nodig vindt, kunnen wij ook aan huis bij de patiënt behandelen. Dit geldt met name wanneer er mobiliteitsproblemen zijn zoals bijvoorbeeld bij neurologische aandoeningen, CVA-patiënten en zuigelingen met voedingsproblemen.

Afspraak

In principe vindt de behandeling op een vast tijdstip plaats, meestal 1 of 2 keer per week. Als een tijdstip u niet schikt, kan in overleg altijd gekeken worden of ruilen met een andere patiënt mogelijk is.

Afsprakenkaart

U wordt verzocht uw afsprakenkaart bij elke volgende behandeling mee te nemen.

Oefenproblemen

Het kan gebeuren dat u tijdens het thuis oefenen op problemen stuit of dat u vragen heeft over de behandeling. Neemt u dan telefonisch contact op. U hoeft niet tot de volgende behandeling te wachten. U kunt uw vraag ook via het contactformulier stellen.

Privacy

Alle informatie die wij over patiènten in onze praktijk krijgen valt onder de wet bescherming persoonsgegevens en de AVG, die sinds 25 mei 2018 actief is. Dit betekent dat niemand deze gegevens zonder uw toestemming aan anderen mag doorgeven. Wij vragen u ook telkens nadrukkelijk om hiervoor toestemming te geven. Meer over uw rechten en plichten kuntu vinden in de folder in de wachtkamers. Ons privacyreglement vindt u hier. U kunt deze ook opvragen door een email te sturen naar: . U kunt ook vragen naar onze AVG-verklaring.

Klachten

Indien u klachten heeft over uw logopedist of de logopedische behandeling, willen we dat graag direct van u horen. U kunt uw klacht het best eerst voorleggen aan uw logopedist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bellen (tel.nr. 026-3648843) of ons emailen (zie contactformulier). Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Deze regeling, waar onze praktijk bij is aangesloten, biedt een onafhankelijke klachtenfunctionaris.Voor nadere uitleg en een eenvoudig formulier gaat u naar www.klachtenloketparamedici.nl.  In de praktijk zijn patiëntfolders beschikbaar met meer informatie. Een exemplaar van de klachtenregeling is ook op te vragen bij de NVLF Postbus 75  3440 AB  Woerden, tel. 0348 - 457070 of via www.nvlf.nl 

praten.jpg